Teksten N.H.M. Tummers

 

Teksten vanaf 1946 zullen hier voortdurend aangevuld worden. Zowel concepten als gepubliceerde teksten. Het vertoog is van meet af aan belangrijk voor Tummers. Van analyse tot aanklacht, van poëzie tot dringend staccato en prangende vragen aan beleidsmakers, ook toen hij er zelf een was. De eerste tekst die hier gepresenteerd wordt, schrijft hij als hij nog maar net is begonnen aan de Middelbare kunstnijverheidsschool in Maastricht. Hij behandelt de verstrekkende inspiratie van de dichtkunst en noemt haar de hoogste kunst.

De publicaties spreken voor zich, benadrukt mag worden dat sommige publicaties niet door Tummers geschreven zijn maar mede door zijn intitiatief tot stand zijn gebracht.

Niek Colla (Nic. Tummers), Door de deur met vergulde klink, conceptartikel voor ZuidenWind, mei 1946. Marsman, Paul Eluard, Rimbaud, Karel Leroux, Georgia O’Keefe, Gorris en Van Leeuwen, Marc Chagall, Kolbe, Thorack, Czaky, Prikker worden genoemd. ‘De deur met de vergulde klink’ is ‘de deur die ’t vertrek der dichtkunst opent … zij is de kunst die inspireert … omdat de poëzie abstract is …’

Niek Colla (Nic. Tummers), Over het werk van wijlen de kunstschilder Jos A. Postmes, causerie Regionale Omroep Zuid, 25 juni 1948.

Nic. Tummers, Tussen de ruïnes van Berlijn groeide een stadsdeel als een groots monument. “Interbau” één grote retrospectieve synthese der kunsten. Artikel met tekeningen van Tummers, De Nieuwe Limburger, 4 oktober 1957.

“Hier wordt een synthese tot stand gebracht: een samenstelling van ruimte beeldende elementen die tot een gezamenlijke uitdrukking van ruimtelijke bewustwording èn vrijheid komen door een supra-nationale samenwerking.”

Nic. Tummers, Le Corbusier exposeert op de “Interbau” te Berlijn. Werk van 70-jarige meester. Limburgs Dagblad, 9 oktober 1957.

Nic. Tummers, Limburgse beeldhouwer gast van Henry Moore, mijnwerkerszoon, onderwijzer, beeldhouwer, eredoctor. Artikel in Limburgse krant, augustus 1958.

Nic. Tummers, Koning in de marge, redevoering voor een protestvergadering van de Limburgse Kunstenaarsvereniging, voorjaar 1959. Tummers refereert aan L’Homme Revolté van Camus. Hij bekent op pagina 7 dat de poëziepamfletten van Galerie Zuid beter niet de “marge-reeks” hadden kunnen heten.

Nic. Tummers, Waarom zou Alberto Giacometti de eerste Kretaan zonder ruimtevrees zijn? Mei 1959

Nic. Tummers, Dagboekje van een Amerikaanse trip. (met gedachten over een historische trap) 1959.

Nic. H.M. Tummers, Jan Lauweriks 1864 – 1964, overdrukken uit de Maasbode 1964 in 5 delen.

Nic. H.M. Tummers, “De mise en scène van de architectuur” — “Plan the impossible”, Bouwkundig Weekblad 83e jrg. no. 19, 24 september 1965.

 

Over het werk van H.Th. Wijdeveld bij diens 80e verjaardag.

Nic. Tummers, Situering van Heerlens shopping- en cultureel centrum onbevredigend. Stedebouw wordt niet alleen bepaald door de economische sfeer. De Nieuwe Limburger, 4 september 1966.

Nic. H.M. Tummers, De Hagener Impuls – Over het werk van J.L. Mathieu Lauweriks (1864-1932) en de invloed ervan op de ontwikkeling van de moderne vormgeving. Bouwkundig Weekblad 85e jrg. no. 23, 21 november 1967.

 

Eerste van drie delen in Bouwkundig Weekblad voordat deze in 1968 gebundeld in boekvorm verschijnen.

Nic. H.M. Tummers, Avant garde en guérilla, bij “de herten van Courbet”. Ter Elfder Ure, 15e jrg. no. 11, 1968, pp 452-458.

Nic. H.M. Tummers, Boekbespreking. Drie actuele aspecten van een proefschrift uit 1965. Nieuwsbulletin Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond, aflevering 11, 1968.

Het betreft het proefschrift van Dr. A.W. Reinink, K.P.C. de Bazel, architect, 1965

Nic. H.M. Tummers, J.L. Mathieu Lauweriks zijn werk en zijn invloed op architectuur en vormgeving rond 1910: “De Hagener Impuls”, 1968

Nic. H.M. Tummers, Vervreemding en verbeelding, om de situatie van de vervreemden. Ter Elfder Ure, 17e jrg. no. 4-5, 1970, pp 195-208.

 

Themanummer “Wie kraakt de stad”.

Nic. H.M. Tummers, Relativerende bijdrage tot de Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen. TABK, 38e jrg. no. 19, september 1971, pp 467-486.

 

Parallel aan de tentoonstelling Bouwen ’20-40′ in het Van Abbemuseum Eindhoven van 18-09-1971 tot 07-11-1971.

Nic. H.M. Tummers, Der Hagener Impuls, J.L.M. Lauweriks, Werk und Einfluss auf Architektur und Formgebung um 1910, 1972.


Duitse vertaling van eerder boek uit 1968 met “Ergänzende Beiträge”: Frans Zwollo junior, Das Hagener Handfertigkeitsseminar, Die Hagener Silberschmiede.

Nic. Tummers, Der Architekt Fritz Kaldenbach.

Bearbeitung Peter Stressig.

Nic. H.M. Tummers, redactie en inleiding in Utopie, werkboekje actuele vraagstukken uit de (bouw)geschiedenis van de Utopie, uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, TH Eindhoven januari 1973.

Tentoonstellingskommissie en redactie: Hans Hofman, Leopold Manche, Hein Reedijk, Nic. Tummers, Jules Verschuren, Toon Vries.

Een keuze uit 92 bladzijden.

Nic. H.M. Tummers, Michel de Klerk en de streetparade van de Amsterdamse School, wonen-TABK, no. 19, oktober 1973, pp 18-22.

Nic. H.M. Tummers, Actuele oriëntatie op oervormen van woonplekken, Speling no.3 1976, pp 6-17.

 

Onder meer toelichting op drie ruimte-principes waarop Tummers veel documentatie heeft verzameld: Troglodyticum – Geoecicum – Uranoecicum

Nic. H.M. Tummers, Het Thermenmuseum in Heerlen, najaar 1977.

Uitgave no. 1 uit U.S-R. reeks.

 

Onder motto van Anatole Kopp, “Changer la vie, changer la ville”. De titel van diens dissertatie in 1974.

Nic. H.M. Tummers, Rondom Campus Niger in Heerlen, 1985.

Uitgave no. 2 uit U.S-R. reeks.

 

Nic. H.M. Tummers, De souffleurs van Campus Niger, 1986.

In “Bibliotheek-Museum” door Coenen-Mertens met bijdragen van J.A.M. Reijnen, Jo Coenen, Wil Ummels, B.L. Cats, S.C.W. Vreuls, J.M.W. Jongen.

Nic. H.M. Tummers, Het Bouwtimbre van Heerlen, in de Architectuurkaart van Heerlen, uitgave Oase, 1987.

Apollinaire, Antiopee. Een cubistische promenade aan de hand van teksten van Guillaume Apollinaire uitgevoerd door Heerlen, le monument le plus sublime de l’Art humain, 24 oktober 1987. Bevat teksten van Apollinaire, vertalingen van Margriet Hos en Jon Erkens, en compositie ‘Cités’ van Willem Dragstra. Redactie Ben van Melick en Nic. Tummers. Uitgave Signe en U.S-R. 1988.

Nic. H.M. Tummers, voorzitter Stichting Echo, Woord vooraf in Het beeldende denken. Leven en werk van Mathieu Schoenmakers met bijdragen van Henk de Jager, Hendrik G. Matthes, M.H.J. Schoenmaekers, 1992. 

Nic. H.M. Tummers, Beeld van Maastricht. In Edmond Bellefroid, de wisselwerking tussen vrije kunst en design, 1994. Uitgave bij het gelijknamige symposium.

 

Met teksten van Charlotte Scharman, Rob Smolders, Marian Unger, Sjarel Ex, Benno Premsela, Jan van Toorn, Piet Stockmans, Lian Strijards, Wim Crouwel, Hans op de Coul en Ine Seijben.

Nic. H.M. Tummers, Last Licht Lust, woningwet en wonen, 2001.