Stichting

Stichting Universiteit van de Socio-Ruimte is opgericht in 2018.

De stichting heeft ten doel: De bevordering van architectuur en cultuurbeleid.

De stichting tracht haar doel te bereiken door kennisoverdracht via:

    1. het professioneel beheren van en voor raadpleging beschikbaar maken van het kennisbestand (boeken, documentatie, beeld- en geluidsmateriaal, en originelen) van het documentatiecentrum U.S-R. dat in 1966 te Heerlen werd opgericht en op Schoolstraat 1 te Heerlen groeide tot 1 december 2016;
    2. het handhaven van het specifieke karakter van dit kennisbestand, met de nadruk op de socio-ruimte, zijnde de gebouwde omgeving die bestaat uit architectuur, stadsvorming, beeldende kunsten en leefomgeving; en deze gebouwde omgeving te blijven zien als één geheel in samenhang met cultuurpolitieke, theoretische en historische grondslagen;
    3. het uitbreiden en actueel houden van het bestand onder meer door het bevorderen van onderzoek en het bespreekbaar maken en houden van de ingesloten thema’s door het organiseren van en deelnemen aan tentoonstellingen, lezingen en publicaties.
    4. het in bruikleen plaatsen van het bestand bij een passend instituut, de eenheid van het totale bestand tenminste bewaren in digitale vorm, en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

 

Bestuursleden Stichting

voorzitter

Ad Himmelreich

Art Curator and Consultant, Maastricht

secretaris

Barbara Schmeits

Adviseur voor Publieke Sector, Maastricht

penningmeester

Martijn Tummers,

Econometrist, directeur Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, Den Haag

 

Peter van Dijk

Huisarts, Brunssum

 

Frans Leeuw

Socioloog, emeritus hoogleraar Universiteit Maastricht recht, beleid en sociale wetenschappen

 

Raad van Advies

Jean-Paul Baeten

architectuurhistoricus, Rotterdam

 

Jo Coenen

Architect, Directielid/Eigenaar JCAU, Maastricht

 

Lene ter Haar

Kulturreferentin, the Dutch Consulate General Düsseldorf

 

Erik J. de Jong

Senior-docent kunsttheorie en filosofie, Maastricht Institute of Arts