Privacy Beleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. TummersUSR.org respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt er voor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door TummersUSR.org gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.


Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van ons relatiebeheer en het ontvangen van informatie over de activiteiten van TummersUSR.org. Als u door middel van deze website contact met ons opneemt of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan.

Cookies

Wij verzamelen gegevens van bezoekers om onze website te optimaliseren en deze af te stemmen op uw behoeftes. Daarnaast worden de gegevens van bezoekers gebruikt voor statistische onderzoeken van het gebruik van de bezoekers van onze Website.

De verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden, zonder uw expliciete toestemming, nimmer aan derden verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om voornoemde gegevens te achterhalen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Uiteraard bent u niet verplicht om het gebruik van deze “cookies” te accepteren. Dit kan er echter wel voor zorgen dat u onze Website minder gemakkelijk of minder goed kunt gebruiken. U kunt de opgeslagen “cookies” ook verwijderen via uw internetbrowser.

Google Analytics

Om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die door Google Analytics wordt verkregen (bijv. uw IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor het privacybeleid van Google klik hier.

Nieuwsbrief

Wij bieden een aantal keer per jaar een nieuwsbrief aan. Hiermee willen wij bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot het de activiteiten van de Universiteit van de Socio-Ruimte | Collectie Nic. Tummers. U ontvangt deze nieuwsbrief alleen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden. De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze nieuwsbrief, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u TummersUSR.org uw toestemming heeft gegeven en worden zonder uw expliciete toestemming nimmer aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens & derden

Uw persoonsgegevens worden door TummersUSR.org nimmer aan derden verstrekt tenzij, i) deze doorgifte geschiedt aan een door TummersUSR.org voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker TummersUSR.org een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens, ii) het TummersUSR.org op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie, iii) het TummersUSR.org door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Uw persoonsgegevens: Inzage en correctie

Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie heeft met TummersUSR.org, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door TummersUSR.org. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u sturen via ons contact formulier.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Deze privacyverklaring is voor het laatste aangevuld en/of gewijzigd op 02 juni 2022.