Ontsluiting Collectie Tummers

Het documentatiecentrum aan de Schoolstraat groeit in vijf decennia door een voortdurende import en export van ideeën van Heerlen naar de Randstad, naar Europa en terug.

De uitdaging om die verzamelde kennis vast te leggen wordt in 2015 een IBA-project. Dan gaat het niet alleen om het wat, het gaat vooral ook om het hoe. Om de wijze waarop alles door Nic. Tummers een betekenisvolle plaats in een ruimtelijk informatielandschap heeft gekregen.

 

Jean-Paul Baeten vertelt het in zijn rapportage uit 2013/14 als volgt:

 

“De collectie Tummers laat zich letterlijk betreden, in de zin dat ze een synthese is aangegaan met dat wonderlijke huis aan de Schoolstraat in Heerlen, op zichzelf al een collectiestuk. Bij binnenkomst valt direct op dat overal objecten van allerlei aard zijn geordend tot ensembles, die een sterk persoonlijk verhaal lijken te vertellen. Een verhaal dat het best tot zijn recht komt als het door de auteur-bewoner zelf toegelicht wordt.

Het is de intense samenhang tussen huis, inhoud en bewoner die deze collectie haar unieke, bijna theatrale karakter geeft. De verzameling stelt zichzelf geleidelijk en gelaagd tentoon, zonder zich helemaal bloot te geven. In deze zin past dit ensemble in een traditie van autobiografische kunstenaarswoningen, waarvan de museumwoning van John Soane in Londen een van de vroegste en meest geslaagde voorbeelden is.”

 

 

In 2015 begonnen beeldend archivaris Tjebbe van Tijen en architectuurhistoricus Tamira Tummers aan een klus die de Collectie Tummers inventariseert met oog voor de bijzondere samenhang.

IBA-Parkstad B.V. ondersteunt deze onderneming.

Het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie sluiten aan.

Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis biedt uitgebreide facilitaire ondersteuning aan sinds december 2016, als het pand aan Schoolstraat 1 moet worden leeggeruimd.

In de studiezaal van Rijckheyt worden alle boeken van de grote boekenwand gescand en een grote selectie dossiers.

Het werk duurt voort met veel dank voor de ondersteuning van Roel Stöcker en Jo Linssen.

 

Een groot deel van de Collectie bevindt zich nu tijdelijk in de archieven van het Historisch Centrum Limburg (HCL) in Maastricht. Het zal in het najaar van 2022 verhuizen naar de Christus Koning Kerk op Vrieheide, Heerlen-Noord, waarin de nieuwe archiefbewaarplaats van het HCL in aanbouw is. Totdat daar de collectie toegankelijk zal zijn, verschijnen op deze site uitgelichte thema’s.