Nieuwsbrief Juni 2022

Eurostad

Eurostad

De EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal discussieert in de jaren vijftig over diverse projecten voor een hoofdstad, een bestaande stad of een geheel nieuwe nog te bouwen stad. Zie voor de historie hiervan “Op zoek naar een hoofdstad” (2016).

Dit vormt de context van het project Eurostad van Nic. Tummers.


Onder de titel Eurostad vallen de termen of werktitels:

Sculpto-urbanisme

Poème du Charbon et de l’Acier

Poëem van Kolen en Staal

Eurgediah

Eurodriehoek

Europolis


Eurostad is een project van Nic. Tummers. In de jaren dat zij samen Euroteam (European Team for engineering, architecture and arts) vormen, werkt Hans J. Schneider hieraan mee. Het project groeit sinds 1956 jarenlang door, wordt kritisch bijgesteld en neemt later ook een locatie op voor de Limburgse Universiteit. 

De groei van de stad Heerlen ten gevolge van de mijnbouw wordt geplaatst in de context van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het nieuwe Europa zou grenzen doorbreken, waarmee een nieuwe periode voor de stad Heerlen begint.

Eurostad positioneert zich temidden van Dortmund, Saarbrücken en Lille. Het project reflecteert tegelijkertijd op de culturele ruimte binnen de stad Heerlen.

Als de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in 1956 aangeeft dat er voor Heerlen geen rijksgoedkeuring kan zijn voor de bouw van een schouwburg in tijden van woningnood, schrijft Tummers in zijn aantekenschrift Het Sculpto-Urbanismeplan: Heerlen:

“Het hedendaagse bouwen kan uitdrukking geven aan wat de behoefte van de hedendaagse mens is. Grote openbare en gemeenschapsgebouwen zijn hierom al direct noodzakelijk. Zij behoren tot het hart van de stad…. Zo gauw als men een woning heeft, is het onderdak-probleem uit. Maar het uitblijven van bouwvergunningen als hierboven bedoeld, schept culturele crepeergevallen die niet in eens op te lossen zijn.”

EGKS, Uitgave Voorlichtingsdienst van de Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen Staal, Luxemburg, 1956.

Nic. Tummers, Het Sculpto-Urbanismeplan: Heerlen / Poëem van kolen en staal, 1956.

 

Deze aantekeningen zijn een aanvulling op zijn lezing aan de TH Delft oktober 1956. Ze lopen vooruit op de plannen voor Eurostad.

Nic. Tummers, Eurgediah, februari 1958.

 

Overpeinzingen in aanloop naar het beeldverhaal Eurgediah dat op Heerlen geprojecteerd is.

Nic. Tummers, Eurostad, 1958.


Eerste manuscript met overwegingen om de nieuwe Europese hoofdstad voor de EGKS niet in de schaduw van een historische stad te ensceneren.

Nic. Tummers, plan Sculpto-Urbanique voor Heerlen.

 

Aanhangsel van: de pré-evolutie van de synthese der nieuwe Architectuur & Sculptuur, haar uitdrukkingsvormen en voorbereiding van een sculpto-urbanisme.

[incl. plan voor beeldverhaal Eurgediah]

Nic. Tummers, Eurgediah, februari 1958.

 

Beeldverhaal dat later, in 1988 verschijnt als een map zeefdrukken.

Nic. Tummers, Eurodriehoek, 1956-1958.

 

Schetsen waarin de Eurodriehoek op een aantal schaalniveaus voorkomt.

Nic. Tummers, Eurostad, 1958. 

 

Beeldverhaal bij Eurostad-overwegingen met achterin één van de vroege typoscripten. “Over de stad en bepaalde aspecten van zijn uitdrukking, getoetst aan de behoefte om te komen tot de keuze of de stichting van een Europese Hoofdstad.”

Nic. Tummers, Eurostad, 1958.

 

Vroeg concept met illustratie op kalk, ‘Ontvoering van Europa’.

Nic. Tummers, Eurostad, 1958.

 

Vroeg concept met annotaties door de auteur.

Nic. Tummers, Euro-Ville, 1958.

 

Proefvertaling van Eurostad in het Frans met hulp van juffrouw Evers.

Nic. Tummers, Eurostad, 1958.

 

Typoscript met aanwijzingen voor zetter.

Hans Jörg Schneider, Eurodriehoek, 1958.

Schneider maakte deel uit van Euroteam en heeft met veel geduld de hoogtelijnen van het Zuid-Limburgse landschap uit karton gesneden. Dit reliëf was sinds 1972 te vinden tussen Tummers’ bibliotheek en zijn archief in het souterrain van Schoolstraat 1, Heerlen.

Nic. Tummers, Eurostad, 1958-1968.

 

Aquarel, schetsen en lichtdrukken, kaartmateriaal en verwijzing naar Louis Kahn vanaf 1958 tot en met latere inpassing van de universiteit.

Nic. Tummers, een boekje open over Heerlen, aankondiging van tentoonstelling, juni 1958.

 

Krantenartikelen over tentoonstelling Eurostad, oktober 1958.

Redactie De Bronk, Nic. Tummers, Europolis, De Bronk no.2, 8e jrg. 1960.

N.a.v. denkbeelden van dr. Frans Meyers uit Hasselt over een Europese hoofdstad, presenteert De Bronk fragmenten uit Eurostad 1958 van Tummers.

Frans van Dongen,  Conceptie voor de driehoek als patroon voor vormgeving, Cobouw, 15-01-1964.

 

De opmerking op pagina 3 ” ’n beetje wild, plaatselijk ernaast artikel.” is van Nic. Tummers

Nic. Tummers, Eurostad, 1957-1968. Lichtdrukken en schetsen van verschillende fases.

 

De geplande monorail was in 1957 nog een ‘Allweg’. Later wordt de skyrail naar Le Ricolais toegepast.

John Wevers, Bij het Eurostad-plan, in Stadbeeld, over beelden en plannen van Nic. Tummers, 1988.

Deze uitgave verscheen bij gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Heerlens Thermenmuseum.

Nic. Tummers, 1958 – 1988.

 

Vera van Hasselt neemt in 1988 het initiatief van het album Eurgediah uit 1958 een zeefdrukken-oplage te laten maken.

Ad Himmelreich i.s.m. Maud van Gent, Een gouvernement met kunst, 2020.

 

In het gouvernement in Maastricht bevinden zich in elkaars nabijheid een expositie over het Verdrag van Maastricht uit 1992 en het project Europolis van Nic. Tummers in een uitvoering uit 2008 door Studio Kernland.

Maurice Hermans, Marcel van der Heyden, The Eutropolitan, newspaper for a non-existing polis, 2012.

 

Met bijdragen van onder meer:

Egid van Houtem, Utopia is in our blood; Erik J. de Jong, Art education in no man’s land; Maurer United Architects, The Eutropolis Map; Gideon Boie & Matthias Pauwels, Inland empire; Johannes Tomm, Grenzen und Entfernung sind Kopfsache!; Nic. Tummers, Country without borders.